Specificaţia lucrărilor/serviciilor

Anexa

Cod
Denumirea serviciului
Termen
Cantitatea
Tarif/pret
Suma totala
-
Total:
0

PRESTATOR

Functia
Nume, Prenume

BENEFICIAR

Functia
Nume, Prenume