Furnizarea informaţiei

Furnizarea informaţiei pe suport de hârtie (eliberarea extraselor din Registrul de stat al persoanelor juridice și al întreprinzătorilor individuali)

Agenția Servicii Publice
Mun. Chişinău, str. Aleksandr Pușkin, 42