Pagina oficială

Serviciul de informații și consultări

Notarea în registrul bunurilor imobile

TERMENE ȘI TARIFE

1) notarea din oficiu în temeiul documentelor emise de instanțele judecătorești, executorii judecătorești, organele fiscale, organele de drept; notarea avizului despre exercitarea dreptului de ipotecă:

Termen Tarif Locul prestării
10 zile lucrătoare gratuit

 

2) notarea la cerere:

Termen Tarif Locul prestării
10 zile lucrătoare 160 lei
8035
3 zile lucrătoare 480 lei
1 zi lucrătoare 800 lei

35 Condițiile de prestare a serviciului cu înlesniri sunt stipulate în pct. 15 din anexa nr.3 la Hotărârea Guvernului nr.966/2020 cu privire la serviciile prestate de către Agenția Servicii Publice

Programare
online