Pagina oficială

Serviciul de informații și consultări

Examinarea la proba practică pentru obținerea dreptului de a conduce vehicule la una dintre categorii/subcategorii

EXAMEN

Permisul de conducere se obține în bază de examen.

Examenul pentru obţinerea permisului de conducere, cu eliberarea acestuia, se realizează de către autoritatea competentă, în raza căreia îşi are sediul şcoala absolvită de solicitant.

Procedura de examinare pentru obținerea permisului de conducere, precum și cerințele față de examinatori, se stabilesc prin instrucțiunea privind desfăşurarea examenului şi condiţiile de obţinere a permisului de conducere, aprobate prin ordinul ministrului educației și cercetării, elaborat în comun cu autoritatea competentă.

Examenul pentru obținerea permisului de conducere constă în:

 • proba teoretică - de cunoaștere a legislației rutiere, a tehnicilor de acordare a primului ajutor medical și a noțiunilor generale de mecanică auto;
 • proba practică - de conducere a autovehiculului în poligon şi pe traseu, corespunzătoare categoriei/ subcategoriei de permis solicitat, cu excepţia subcategoriilor AM, A1, A2 , B1 şi categoriei A, pentru care se verifică numai îndemânarea de conducere în poligoane.

În atenţia persoanelor care solicită examinarea în vederea obţinerii permisului de conducere - examinarea la proba teoretică şi proba practică se va efectua doar cu programare prealabilă sau urgentă.


Programarea prealabilă la examen se efectuează gratuit.

Lista subdiviziunilor teritoriale în competenţa cărora se află examinarea conducătorilor auto

Nr. d/o Subdiviziunea teritorială Adresa dislocării Subcategoriile/categoriile examinate Unitatea administrativ-teritorială deservită
1 SCCA Chişinău mun. Chişinău, str. Salcâmilor, 28 probele teoretică şi practică la toate subcategoriile/categoriile
 • mun. Chişinău
 • raioanele:
  • Anenii Noi
  • Străşeni
  • Ialoveni
 • populaţia din stânga Nistrului şi mun. Bender
 • Reprezentanţe diplomatice
2. SÎT CCA Bălţi mun. Bălţi, str. Ivano Franco, 44 A probele teoretică şi practică la toate subcategoriile/categoriile
 • mun. Bălţi
 • raioanele:
  • Drochia
  • Glodeni
  • Fălești
  • Florești
  • Rîșcani
  • Sângerei
  • Soroca
proba practică la subcategoriile/categoriile C1, C1E, C, CE,D1, D1E şi D raioanele:
 • Briceni
 • Edineţ
 • Ocniţa
 • Donduşeni
3 SÎT CCA Cahul mun. Cahul, pr. Republicii, 24 G probele teoretică şi practică la toate subcategoriile/categoriile
 • raioanele:
  • Cahul
  • Cantemir
  • Vulcăneşti
  • Taraclia
 • Reprezentanţe diplomatice
4 SÎT CCA Căuşeni or. Căuşeni, str. Alba Iulia, 46 probele teoretică şi practică la toate subcategoriile/categoriile
 • raioanele:
  • Căuşeni
  • Ştefan Vodă
  • Anenii Noi
 • s. Varniţa (raionul Anenii noi)
 • mun. Bender
 • populaţia din stânga Nistrului şi mun. Bender
5 SÎT CCA Comrat mun. Comrat, str. Lenin, 36 probele teoretică şi practică la toate subcategoriile/categoriile raioanele:
 • Comrat
 • Ceadâr-Lunga
 • Basarabeasca
 • Cantemir
 • Cimişlia
6 SÎT CCA Criuleni or. Criuleni, str. Orhei, 56 probele teoretică şi practică la subcategoriile/categoriile AM,A1,A2,A,B1,B,BE
 • raioanele:
  • Criuleni
  • Dubăsari (s. Coşniţa)
 • populaţia din stânga Nistrului şi mun. Bender
7 SÎT CCA Edineţ mun. Edineţ,str. Gagarin, 72 probele teoretică şi practică la subcategoriile/categoriile AM,A1,A2,A,B1,B,BE
proba teoretică la subcategoriile/categoriile C1,C1E,C,CE,D1, D1E şi D
raioanele:
 • Edineţ
 • Briceni
 • Ocnița
 • Dondușeni
8 SÎT CCA Hînceşti mun. Hînceşti, str. Industrială, 1A probele teoretică şi practică la subcategoriile/categoriile AM,A1,A2,A,B1,B,BE raioanele:
 • Hînceşti
 • Cimişlia
 • Leova
 • Ialoveni
9 SÎT CCA Orhei mun. Orhei, str. Unirii, 51 probele teoretică şi practică la toate subcategoriile/categoriile
 • raioanele:
  • Orhei
  • Rezina
  • Teleneşti
  • Şoldăneşti
  • populaţia din stânga Nistrului şi mun. Bender
10 SÎT CCA Soroca mun. Soroca, str. Ştefan cel Mare, 92 probele teoretică şi practică la subcategoriile/categoriile AM,A1,A2,A,B1, B,BE raioanele:
 • Soroca
 • Drochia
 • Floreşti
11 SÎT CCA Ungheni mun. Ungheni, str. Ştefan cel Mare, 162 probele teoretică şi practică la toate subcategoriile/categoriile raioanele:
 • Ungheni
 • Nisporeni
 • Călăraşi
Programare
online