Pagina oficială

Serviciul de informații și consultări

Înregistrarea decesului

DOCUMENTE NECESARE

La momentul înregistrării decesului declarantul este obligat să prezinte următoarele acte:

  • certificatul medical constatator al decesului, eliberat de instituţia medicală ce a constatat decesul;
  • actul de identitate, livretului militar sau adeverinţa de recrutare a persoanei decedate;
  • certificatul de naştere;
  • actul de identitate a declarantului.

în cazuri speciale:

  • dovada, eliberată de poliţie sau procuratură cînd decesul a convenit în urma sinuciderii, unui accident sau altor acţiuni violente, precum şi în cazul găsirii unui cadavru, din care să rezulte că una din aceste autorităţi a fost sesizată despre deces;
  • comunicarea administraţiei penitenciarului în cazul în care persoana a decedat în instituţiile penitenciare.
Programare
online