Eliberarea fișei de însoțire la buletinul de identitate al cetățeanului Republicii Moldova (RA de generația I sau II) în locul celei pierdute, furate, deteriorate sau la solicitarea titularului

Eliberarea fișei de însoțire la buletinul de identitate al cetățeanului Republicii Moldova (RA de generația I sau II) în locul celei pierdute, furate, deteriorate sau la solicitarea titularului

Documente necesare:

- buletinul de identitate aflat în posesie;

- documentele de stare civilă care atestă modificarea statutului civil (certificatul de căsătorie certificatul de divorţ, certificatul de deces al soţului/soţiei), în cazul în care titularul şi-a modificat acest statut după obţinerea ultimului act de identitate şi informaţia despre modificările respective nu au fost actualizate în Registrul de stat al populaţiei.

Potrivit prevederilor legale, toate tipurile de buletinul de identitate ale cetățeanului Republicii Moldova, menționate supra se eliberează cu fişa de însoţire.

Fişa de însoţire este destinată pentru a face dovada înregistrării la domiciliu - pentru titularii buletinelor de identitate de generația I (formatul ID-II (TD-2, conform standardelor ICAO) și înregistrării la reşedinţa temporară – pentru titularii buletinelor de identitate de generațiile I – III (formatul ID-I, ID-II (TD-1, TD-2,  conform standardelor ICAO), precum şi pentru aplicarea mențiunii care confirmă votarea în ziua desfășurării scrutinului electoral potrivit prevederilor art. 53, alin. (1) din Codul electoral.

Fişa de însoţire nu influenţează asupra valabilităţii buletinului de identitate. Schimbarea fişei de însoţire se efectuează în cazul pierderii, furtului, deteriorării acesteia sau la solicitarea titularului şi nu atrage după sine eliberarea altui buletin de identitate.

Elementele obligatorii, care servesc temei pentru identificarea persoanei (imaginea faciala a titularului, numele, prenumele, IDNP, data naşterii) se regăsesc în cartela buletinului de identitate al cetăţeanului Republicii Moldova, iar în fişa de însoţire se regăsesc aceleași date de identificare de bază scrise, precum și date facultative în funcție de formatul buletinului de identitate: domiciliul și/sau reședința temporară, data stabilirii domiciliului și/sau a reședinței temporare.

În temeiul prevederilor legale în domeniul protecției datelor cu caracter personal, cu începere de la 07.03.2013, la preschimbarea fișei de însoțire la buletinul de identitate al cetățeanului Republicii Moldova de generația I (formatul ID-II) nu se înscriu datele privind starea civilă, copiii și privind situația militară a titularului.

Este important să reţinem, că fişa de însoţire la buletinul de identitate al cetățeanului Republicii Moldova nu este obligatorie în cazul utilizării acestui document în calitate de document de călătorie.

Categoriile de cetățeni care beneficiază de înlesniri la eliberarea buletinului de identitate (CA) și a buletinului de identitate provizoriu(documentele se eliberează gratuit):

Denumirea serviciuluiTermenul de prestaretarif (lei)

Eliberarea buletinului de identitate al cetățeanului Republicii Moldova (CA):

  
a) la prima eliberare, inclusiv la preschimbarea, declararea pierderii sau furtului pașaportului de tip sovietic (modelul anului 1974)

30 zile calendaristice

gratuit

a1) la prima eliberare a buletinului de identitate cetăţeanului Republicii Moldova domiciliat în localitate din stânga Nistrului și în municipiul Bender;

a2) la prima eliberare a buletinului de identitate cetăţeanului Republicii Moldova la preschimbarea, declararea pierderii sau furtului paşaportului de tip sovietic (modelul anului 1974);

a3) la prima eliberare a buletinului de identitate cetăţeanului Republicii Moldova, cu excepţia cazurilor menţionate la lit. a1) şi lit. a2)

b) persoanei cu dizabilitate severă, accentuată sau medie (invalid de gradul I, II sau III), la schimbarea1 buletinului de identitate
c) persoanei care conform cadrului legal al Republicii Moldova are statut de veteran de război, la schimbarea1 buletinului de identitate o singură dată
d) participantului la lichidarea consecințelor avariei de la Cernobîl, la schimbarea1 buletinului de identitate o singură dată
e) victimei traficului de ființe umane, care nu deține buletin de identitate
f) persoanei care se află la întreținerea statului într-o instituție socială rezidențiala, la schimbarea buletinului de identitate, inclusiv acelui provizoriu, în cazul deteriorării, precum și la declararea pierderii sau furtului acestuia
g) donatorului voluntar-permanent de sânge și/sau componente sanguine, o singură dată
h) cetățeanului Republicii Moldova care a suferit de pe urma inundațiilor din vara anului 2010, o singură dată
i) în cazul înregistrării la domiciliu pe altă adresă a titularului acului de identitate de generațiia II

24 ore9a

130

j) în cazul modificării/completării/rectificării adresei de domiciliu a titularului actului de identitate de generația II:

24 ore9a

 

j1)  în cazul schimbării, în condițiile legii, a denumirii sau a rangului localităților și străzilor, al renumerotării imobilelor sau rearondării acestora, al înființării localităților sau străzilor, în bază scrisorii de garanție eliberate de autoritatea publică locălă respectiva

 

gratuit

j2) în alte cazuri

 

130

1În condițiile prevederilor HG nr.210 din 24.03.2014, noțiunea de schimbare a buletinului de identitate, inclusiv a celui provizoriu, nu prevede eliberarea buletinului de identitate în schimbul documentului valabil, deteriorat, declarat pierdut sau furat.

9a La solicitarea serviciului în ajunul zilei de repaus sau de sărbătoare nelucrătoare, buletinul de identitate se înmânează în următoarea zi lucrătoare a serviciului elibarea a actelor de identitate care a recepționat cererea.

Agenția Servicii Publice
Mun. Chişinău, str. Aleksandr Pușkin, 42