Radierea din oficiu a persoanei juridice inactive și a întreprinzătorului individual inactiv din Registrul de stat al persoanelor juridice și al întreprinzătorilor individuali

Radierea din oficiu a persoanei juridice inactive și a întreprinzătorului individual inactiv din Registrul de stat al persoanelor juridice și al întreprinzătorilor individuali

Agenția Servicii Publice
Mun. Chişinău, str. Aleksandr Pușkin, 42