Întocmirea declarației de pierdere a pașaportului cetățeanului Republicii Moldova

Întocmirea declarației de pierdere a pașaportului cetățeanului Republicii Moldova

Documente necesare:

  • actul de identitate de uz intern valabil (buletinul de identitate, buletinul de identitate provizoriu), obligatoriu pentru persoanele care au atins vârsta de 16 ani;
  • actul de identitate de uz intern valabil al reprezentantului legal sau al persoanei care acţionează în interesele titularului sau al reprezentantului împuternicit prin procură autentificată de notar sau de alte persoane abilitate prin lege;
  • dovada achitării taxelor şi a tarifelor stabilite pentru întocmirea declaraţiei de pierdere a paşaportului.

Nota. În cazul în care achitarea taxelor şi a tarifelor a fost efectuată prin instrumentele de plăţi electronice, dovada achitării se verifică prin sistemele informaţionale instituţionale de către persoana responsabilă din cadrul autorităţii competente, fără a fi solicitată dovada achitării pe purtător de hîrtie.

Agenția Servicii Publice
Mun. Chişinău, str. Aleksandr Pușkin, 42