Modificarea datelor ce nu atrag după sine schimbarea documentului

Modificarea datelor ce nu atrag după sine schimbarea documentului

Documentele necesare:

  • Buletinul de identitate al cetăţeanului Republicii Moldova sau buletinul de identitate provizoriu al cetăţeanului Republicii Moldova;
  • Actele doveditoare pentru efectuarea modificărilor solicitate (documentele de stare civilă, etc).

Categoriile de solicitanţi:

Cetăţenii Republicii Moldova

La cererea cetăţeanului Republicii Moldova, în baza de date poate fi modificată informaţia privind naționalitatea sau apartenența etnică, limba maternă, părinţii, copiii, fără eliberarea unui nou act de identitate

Agenția Servicii Publice
Mun. Chişinău, str. Aleksandr Pușkin, 42