Comanda serviciului oficiul mobil

* Suma nu include preţul documentului.

Categoriile de cetăţeni ai Republicii Moldova, care beneficiază de înlesniri la eliberarea actelor de identitate din Sistemul Naţional de Paşapoarte (documentul se eliberează gratis):

Denumirea serviciuluiTarif (lei)

Deplasarea oficiului mobil:

 

a) în instituţie medicală, pentru prestarea serviciului de eliberare a paşaportului cetăţeanului Republicii Moldova copilului cu vârsta sub 1 an, care va pleca la tratament medical peste hotarele Republicii Moldova, în baza demersului eliberat de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale

gratuit

b) pentru prestarea serviciului de eliberare a paşaportului cetăţeanului Republicii Moldova persoanei cu dizabilitate severă (invalid de gradul I), care va pleca la tratament medical peste hotarele Republicii Moldova, în baza certificatului confirmativ eliberat de către structurile teritoriale de asistenţă socială sau în baza demersului eliberat de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale
c) pentru prestarea serviciului de eliberare a buletinului de identitate al cetăţeanului Republicii Moldova, în schimbul paşaportului de tip sovietic persoanei imobilizate

 

Prin intermediul Oficiului mobil se prestează următoarele servicii:

 1. eliberarea actelor de identitate cetăţenilor Republicii Moldova:
  • buletinul de identitate (CA) sau, după caz, fişa de însoţire (RA);
  • paşaportul cetăţeanului Republicii Moldova (PA);
  • paşaportul de serviciu al cetăţeanului Republicii Moldova (PS);
  • paşaportul diplomatic al cetăţeanului Republicii Moldova (PD);
  • buletinul de identitate provizoriu.
 2. înregistrarea la domiciliu/reşedinţa temporară (R);
 3. înregistrarea persoanelor cu atribuirea numărului de identificare de stat (RG);
 4. recepţionarea cererii pentru autorizarea emigrării.

Nota: Comanda Oficiului mobil pentru prestarea serviciilor unei persoane sau membrilor unei familii (rude de gradul I şi II), în aceeaşi perioadă de timp şi la aceeaşi adresă (suma nu include preţul documentului).

Serviciul este creat în scopul optimizării sistemului de prestare a serviciilor de eliberare a actelor de identitate şi prevede deplasarea la adresa de destinație a solicitantului. De serviciile oficiului mobil de documentare pot beneficia persoanele aflate pe teritoriul Republicii Moldova, inclusiv categoriile de persoane care beneficiază de înlesniri la eliberarea actelor de identitate.

Prin intermediul Oficiului mobil se prestează serviciile (conform proiectelor CA, PA, PS, PD, BP, RA, R, RG, autorizarea emigrării, repatrierei în RM) unei persoane sau membrilor unei familii (rude de gradul I şi II), în aceeaşi perioadă de timp şi la aceeaşi adresă.

Solicitarea prin Internet : www.e-services.md

Solicitarea prin apel telefonic la numerele: 0 22 25-70-70 sau 14909

Agenția Servicii Publice
Mun. Chişinău, str. Aleksandr Pușkin, 42