Proba teoretică

Proba teoretică se desfăşoară în baza unui sistem informaţional automatizat, prin excepţie având opţiunea de a fi efectuată şi manual, cu ajutorul chestionarelor specializate.

Pentru persoanele care au promovat examenul teoretic în perioada 17.03.2019 - 16.03.2020 cu calificativul ”Admis”, valabilitatea examenului teoretic a fost extinsă cu 150 de zile (60 zile perioada stării de urgență și 90 zile, conform HG nr. 312 din 20.05.2020 privind reglementarea unor aspecte ce țin de procedura de examinare și documentare a conducătorilor auto).

Examinarea persoanelor la proba teoretică pentru obținerea permisului de conducere se face, după cum urmează:

 • pentru categoriile A, B, B+E, H, F, I și subcategoriile A1, B1 se acordă un singur chestionar de cunoaștere a regulilor de circulație, noțiunilor de prim ajutor și de conduită preventivă, precum și a elementelor de mecanică auto;
 • pentru categoriile C, C+E și subcategoriile C1, C1+E se acordă un chestionar de cunoaștere a regulilor de circulație, noțiunilor de prim ajutor, de conduită preventivă și a elementelor de mecanică, precum și un chestionar cu reguli specifice - pentru categoria C;
 • pentru categoriile D, D+E și subcategoriile D1, D1+E se acordă un chestionar de cunoaștere a regulilor de circulație, noțiunilor de prim ajutor, de conduită preventivă și a elementelor de mecanică, precum și un chestionar cu reguli specifice - pentru categoria D.

Proba teoretică a examenului se desfăşoară în clasele computerizate de examinare ale subdiviziunilor competente, cu utilizarea  subsistemului informaţional automatizat „Clasa de examinare”.

Proba teoretică desfăşurată cu utilizarea subsistemului informaţional automatizat „Clasa de examinare”, constă în alegerea şi fixarea respectivă a variantei/variantelor de răspuns considerat/considerate corect/corecte de pe monitorul locului automatizat de examinare.

Rezultatul probei teoretice a examenului se întocmeşte computerizat, conform anexei la formularul pentru proba teoretică a examenului de obţinere a permisului de conducere, conform anexei nr.1 la Instrucţiuni.

Examinarea candidaţilor  la proba teoretică pentru obţinerea dreptului de a conduce vehicule se desfăşoară conform prevederilor pct. 11-17 din Instrucţiuni, după cum urmează:

 1. pentru categoriile A, B, BE şi H şi subcategoriile A1, A2 şi B1 se acordă un singur chestionar constând din 20 întrebări de cunoaştere a regulilor de circulaţie, bazelor conducerii autovehiculului şi siguranţei rutiere şi procedeelor de prim ajutor medical;
  Durata examinării este de 25 de minute. Pentru calificativul „Admis” este necesară prezentarea răspunsurilor corecte la cel puţin 18 întrebări;
 2. pentru categoriile  C şi CE sau subcategoriile C1 şi C1E se acordă un chestionar, format din chestionarul de cunoaştere a regulilor de circulaţie, bazelor conducerii autovehiculului şi siguranţei rutiere şi procedeelor de prim ajutor medical constând din 20 de întrebări şi chestionarul cu reguli specifice pentru categoria  C şi subcategoria C1 constând din 6 întrebări (în total 26 de întrebări);
  Durata examinării este de 33 minute. Pentru calificativul „Admis” este necesară prezentarea răspunsurilor corecte la cel puţin 23 de întrebări; 
 3. pentru categoria F, categoriile D şi DE sau subcategoriile D1 şi D1E se acordă un chestionar, format din chestionarul de cunoaştere a regulilor de circulaţie, bazelor conducerii autovehiculului şi siguranţei rutiere şi procedeelor de prim ajutor medical, constând din 20 de întrebări şi  chestionarul cu reguli specifice pentru categoriile F şi D şi subcategoria D1, constând din 6 întrebări (în total 26 de întrebări);
  Durata examinării este de 33 minute. Pentru calificativul „Admis” este necesară prezentarea răspunsurilor corecte la cel puţin 23 de întrebări; 
 4. în cazul în care candidatul solicită examinarea concomitentă pentru obţinerea dreptului de a conduce vehicule din categoriile/subcategoriile CE şi D sau C1E şi D1, acesta va susţine un singur examen teoretic cu acordarea unui chestionar, format din chestionarul de cunoaştere a regulilor de circulaţie, bazelor conducerii autovehiculului şi siguranţei rutiere şi procedeelor de prim ajutor medical, constând din 20 întrebări şi câte un chestionar cu reguli specifice pentru categoriile  C şi D, respectiv şi pentru subcategoriile C1 şi D1, a câte 6 întrebări fiecare (în total 32 de întrebări);
  Durata examinării este de 41 minute. Pentru calificativul „Admis” este necesară prezentarea răspunsurilor corecte la cel puţin 28 de întrebări.
Agenția Servicii Publice
Mun. Chişinău, str. Aleksandr Pușkin, 42