Programarea prealabilă la examen

Programarea prealabilă la examen

Programarea prealabilă la examen:

Persoanele care solicită admiterea la unele dintre probele examenului de obţinere a dreptului de a conduce vehicule, teoretică sau practică, necesită preventiv să se programeze la proba respectivă a examenului: nemijlocit in subdiviziunea teritorială competentă a DIMT CCA; prin utilizarea paginii web programari.registru.md; prin apel, la numărul de telefon al subdiviziunii teritoriale; prin apel, la numărul unic al Call centrul-ui 14909.

Nu se acceptă programarea preventivă la proba teoretică de examen a candidaţilor până la finalizarea cursului respectiv de şcolarizare în şcolile de profil, iar programarea preventivă la proba practice de examen nu se acceptă până la obţinerea de către candidaţi a calificativului „Admis" la proba teoretică de examen la categoria/subcategoria de vehicule pentru care se solicită dreptul de a conduce.

Examinarea candidaţilor la probele teoretică şi practică ale examenului de obţinere a dreptului de a conduce vehicule, in subdiviziunile teritoriale competente ale DIMT CCA, se desfășoară în zile diferite.

Persoanele, care din considerente religioase s-au dezis (au renunțat) de actele de identitate cu număr de identificare de stat (IDNP) şi solicită admiterea la unele dintre probele examenului de obținere a dreptului de a conduce vehicule, teoretică sau practică, necesită să se adreseze nemijlocit în subdiviziunea teritorială competentă a DÎMT și CCA pentru a efectua programarea preventivă sau de urgenţă la proba respectivă a examenului.

Ziua desfășurării examenului se va stabili conform locurilor disponibile din modulul de programare, pentru examenul solicitat.

Notă: Candidații, programați  pentru susținerea probei practice a examenului de obținere a permisului de conducere, se prezintă cu 30 min înaintea timpului programat de examinare, pentru înregistrare și urmarea procedurii de verificare a corespunderii documentelor prezentate.

Atenţie!Programarea prealabilă la serviciile ce vizează calificarea conducătorilor auto: examinare la proba teoretică și  examinare la proba practică de conducere a vehiculului se efectuează gratuit. 

Programarea prealabilă la examen

Programarea urgentă la examen:

Programarea urgentă  la examen în cadrul Secţiei calificare a conducătorilor auto Chişinău se exercită prin intermediul serviciului electronic „Programarea on-line pentru vizitarea subdiviziunii teritoriale”, disponibil pe pagina web www.programari.registru.md, ținând cont de capacitatea de deservire a acestei subdiviziunii.

Perioada maximă de programare urgentă la examen în cadrul Secţiei calificare a conducătorilor auto Chişinău nu poate depăşi 3 zile lucrătoare, începând cu ziua ulterioară adresării on-line pentru prestarea serviciului respectiv.

Pentru restul subdiviziunilor teritoriale competente, serviciul „Programare urgentă la examenul de obţinere a dreptului de a  conduce vehicule”se prestează la adresarea la subdiviziunea teritorială competentă, pentru în termen ce cuprinde  3 zile de examen, în ordine consecutivă din ziua adresării, conform graficului de examen aprobat,  ținând cont de capacitatea de deservire a subdiviziunii respective.

Denumirea serviciului

Termenul de prestare

Tarif

Programarea urgentă la examenul de obținere a permisului de conducere

La momentul adresării

300 lei

 

Notă: Programarea urgentă la examenul de obținere a permisului de conducere se efectuează online

Agenția Servicii Publice
Mun. Chişinău, str. Aleksandr Pușkin, 42