Termene și tarife

Examinarea pentru obținerea permisului de conducere pentru categoria/subcategoria:

Notă: Între paranteze este indicat tariful aplicat în cazul utilizării vehiculului ce aparţine şcolii auto

Agenția Servicii Publice
Mun. Chişinău, str. Aleksandr Pușkin, 42