Identificarea vehiculului după reparaţia capitală cu schimbarea agregatelor şi perfectarea actului corespunzător

Identificarea vehiculului după reparaţia capitală cu schimbarea agregatelor şi perfectarea actului corespunzător

Date generale:

Identificarea unităţii de transport constă în controlul vizual al acesteia, a numerelor de identificare a agregatelor, examinarea modificărilor făcute şi contrapunerea acestora cu datele iniţiale, expunerea concluziei referitor la tipul, marca, modelul şi alţi parametri ai modificărilor.

Categorii de solicitanţi:

Proprietarul sau persoana împuternicită.

NOTĂ: În cazurile în care proprietari ai vehiculelor sunt persoane care nu au atins vârsta de 14 ani, operaţiunile de înmatriculare se efectuează în numele lor de către părinţi, înfietori sau tutori, iar în cazurile în care proprietari sunt persoane cu vârsta cuprinsă între 14 şi 18 ani, operaţiunile de înmatriculare se efectuează de către aceste persoane cu acordul scris al reprezentanţilor lor legitimi (părinţi, înfietori sau tutori).

Documente necesare:

 • cererea - tip de model stabilit;
 • buletinul de identitate al proprietarului sau al persoanei împuternicite;
 • certificatul de înmatriculare;
 • documentele ce confirmă dreptul de proprietate asupra agregatelor instalate;
 • actele ce confirmă îndeplinirea lucrărilor de modificare;
 • raportul testării tehnice;
 • dovada achitării taxei pentru folosirea drumurilor sau a supunerii controlului tehnic periodic de stat;
 • dovada asigurării obligatorii de răspundere civilă;
 • bonul de plată.

Activitatea de identificare a vehiculului constă în verificarea corespunderii:

 • tipului, mărcii şi modelului declarate;
 • construcţiei şi utilajului acestuia cerinţelor stabilite (după caz) a schemelor cromografice, inscripţiilor distinctive şi (sau) echiparea lui cu semnale luminoase și sonore;
 • plăcilor de înmatriculare standardului in vigoare;
 • anului de fabricaţie, numerelor de identificare ale agregatelor acestuia cu cele înscrise în documentele de însoţire.

În anumite cazuri, identificarea vehiculului include şi un şir de cercetări tehnico-ştiinţifice cum ar fi cercetarea (inclusiv prealabilă): a actelor de însoţire, a numerelor de marcaj şi/sau a unităţii de transport. În acelaşi context, la solicitare se realizează marcarea convenţională a vehiculelor depersonalizate şi a agregatelor, precum şi marcarea suplimentară antifurt.

Agenția Servicii Publice
Mun. Chişinău, str. Aleksandr Pușkin, 42