Eliberarea certificatului de înmatriculare pentru vehicul (VP)

Eliberarea certificatului de înmatriculare pentru vehicul (VP)

Certificatul de înmatriculare – document oficial de stat care confirmă înmatricularea vehiculului şi permite titularului acestuia exploatarea vehiculului, inclusiv şi în traficul internaţional

Modelul certificatului de înmatriculare de generaţia VP2017
 

 

Documentele necesare pentru prestarea serviciului de eliberare a certificatului de înmatriculare:             

 • cererea solicitantului;
 • documentul care atestă dreptul de proprietate al solicitantului asupra autovehiculului sau remorcii, în original;
 • actul de identitate al solicitantului, în original;
 • dovada efectuării inspecţiei tehnice periodice, în termenul de valabilitate al acesteia și dovada plății taxei pentru folosirea drumurilor;
 • copia documentului de asigurare obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule, în termenul de valabilitate al acestuia;
 • documentul vamal care atestă importul definitiv sau temporar pentru înmatricularea temporară, în cazul autovehiculelor şi al remorcilor importate în Republica Moldova, ( în original);
 • dovada achitării tarifelor stabilite de autoritatea competentă pentru serviciile prestate;
 • procura, 
  (după caz)
 • raportul de identificare a vehiculului (RIV)
 • dovada plății suplimentare obligatorii prevăzute de Legea Fondului republican și a fondurilor locale de susținere socială a populației nr. 827-XIV din 18 februarie 2000, (după caz).

În cazul vehiculului care a mai fost înmatriculat în alt stat şi care se înmatriculează pentru prima data în Republica Moldova, solicitantul trebuie să prezinte, pe lîngă documentele indicate mai sus şi documentele de înmatriculare eliberate de autorităţile străine, precum şi, după caz, plăcile cu numărul de înmatriculare.

Categorii de solicitanți:

Proprietarul sau persoana împuternicită.

Denumirea serviciuluiTermenul de prestarePrețul (lei)

Eliberarea certificatului de înmatriculare pentru vehicul (VP, VPP):

 • participanților celui de-al Doilea Razboi Mondial, o singură dată;
 • invalizilor care se deplasează cu mijloace de transport speciale;
 • persoanelor care au primit gratuit mijloace de transport pe linia asigurărilor sociale

1 lună (VP);
(VPP) la momentul adresării

gratuit

NOTĂ: în cazurile în care proprietari ai vehiculelor sunt persoane care nu au atins vârsta de 14 ani, operațiunile de înmatriculare se efectuează în numele lor de către părinți, înfietori sau tutori, iar în cazurile în care proprietari sunt persoane de la 14 la 18 ani, operațiunile de înmatriculare se efectuează de către aceste persoane cu acordul scris al reprezentanților lor legitimi – părinților, înfietorilor sau tutorilor.

Agenția Servicii Publice
Mun. Chişinău, str. Aleksandr Pușkin, 42