Eliberarea duplicatului certificatului de înmatriculare pentru vehicul (VP) în locul celui pierdut, deteriorat sau furat

Eliberarea duplicatului certificatului de înmatriculare pentru vehicul (VP) în locul celui pierdut, deteriorat sau furat

  Date generale:

  Certificatul de înmatriculare provizoriu – document oficial de stat care confirmă înmatricularea vehiculului şi permite titularului acestuia exploatarea vehiculului pe teritoriul Republicii Moldova. Se eliberează pe perioada perfectării certificatului de înmatriculare, precum şi în calitate de document de bază pentru vehiculele ce aparţin persoanelor fizice care din considerente religioase s-au refuzat de numărul de identificare de stat (IDNP).

  Eliberarea duplicatului certificatului de înmatriculare pentru vehicul (VP) în schimbul celui pierdut, deteriorat sau furat implică identificarea mijlocului de transport, verificarea informației cu privire la restricțiile înregistrate și identificarea proprietarului sau a persoanei împuternicite.

  Categorii de solicitanți:

  Proprietarul sau persoana împuternicită.

  Documente necesare:

  • cererea proprietarului sau a persoanei împuternicite;
  • certificatul de înmatriculare deteriorat, după caz;
  • dovada achitării tarifelor pentru serviciile prestate;
  • actul de identitate al solicitantului, în original;
  • dovada efectuării inspecţiei tehnice periodice, în termenul de valabilitate a acesteia, și dovada plății taxei pentru folosirea drumurilor;
  • copia documentului de asigurare obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule, în termenul de valabilitate al acestuia;
  • raportul de identificare a vehiculului;
  • declarația pe propria răspundere;
  • dovada plății suplimentare obligatorii prevăzută de Legea Fondului republican și a fondurilor locale de susținere socială a populației, după caz.

  Notă: în cazurile în care proprietari ai vehiculelor sunt persoane care nu au atins vârsta de 14 ani, operațiunile de înmatriculare se efectuează în numele lor de către părinți, înfietori sau tutori, iar în cazurile în care proprietari sunt persoane cu vârsta cuprinsă între 14 și 18 ani, operațiunile de înmatriculare se efectuează de către aceste persoane cu acordul scris al reprezentanților lor legitimi (părinți, înfietori sau tutori).

  Categorii de solicitanți:

  Proprietarul sau persoana împuternicită.

  Denumirea serviciuluiTermenul de prestarePrețul (lei)

  Eliberarea certificatului de înmatriculare pentru vehicul (VP, VPP):

  1. participanților celui de-al Doilea Razboi Mondial, o singură dată;
  2. invalizilor care se deplasează cu mijloace de transport speciale;
  3. persoanelor care au primit gratuit mijloace de transport pe linia asigurărilor sociale

  1 lună (VP);
  (VPP) la momentul adresării

  gratuit

  NOTĂ: în cazurile în care proprietari ai vehiculelor sunt persoane care nu au atins vârsta de 14 ani, operațiunile de înmatriculare se efectuează în numele lor de către părinți, înfietori sau tutori, iar în cazurile în care proprietari sunt persoane de la 14 la 18 ani, operațiunile de înmatriculare se efectuează de către aceste persoane cu acordul scris al reprezentanților lor legitimi – părinților, înfietorilor sau tutorilor.

  Agenția Servicii Publice
  Mun. Chişinău, str. Aleksandr Pușkin, 42