Eliberarea duplicatului certificatului de înmatriculare pentru vehicul (VP) în locul celui pierdut, deteriorat sau furat, în cazul în care vehiculul se află peste hotarele Republicii Moldova

Eliberarea duplicatului certificatului de înmatriculare pentru vehicul (VP) în locul celui pierdut, deteriorat sau furat, în cazul în care vehiculul se află peste hotarele Republicii Moldova

  Categorii de solicitanți:

  Proprietarul sau persoana împuternicită prin procură legalizată.

  Documente necesare:

  • cererea cu privire la eliberarea duplicatului;
  • certificatul de înmatriculare deteriorat, după caz;
  • dovada achitării tarifelor stabilite de autoritatea competentă pentru serviciile prestate;
  • actul de identitate al solicitantului, în original;
  • dovada plății taxei pentru folosirea drumurilor;
  • certificat de la autoritățile polițienești din țara în care a fost pierdut/furat certificatul de înmatriculare, cu traducerea acestuia în limba de stat;
  • procura, după caz;
  • dovada plății suplimentare obligatorii prevăzută de Legea Fondului republican și a fondurilor locale de susținere socială a populației, după caz.

  Notă: în cazurile în care proprietari ai vehiculelor sunt persoane care nu au atins vârsta de 14 ani, operațiunile de înmatriculare se efectuează în numele lor de către părinți, înfietori sau tutori, iar în cazurile în care proprietari sunt persoane de la 14 la 18 ani, operațiunile de înmatriculare se efectuează de către aceste persoane cu acordul scris al reprezentanților lor legitimi (părinți, înfietori sau tutori).

  Categorii de solicitanți:

  Proprietarul sau persoana împuternicită.

  Denumirea serviciuluiTermenul de prestarePrețul (lei)

  Eliberarea certificatului de înmatriculare pentru vehicul (VP, VPP):

  • participanților celui de-al Doilea Razboi Mondial, o singură dată;
  • invalizilor care se deplasează cu mijloace de transport speciale;
  • persoanelor care au primit gratuit mijloace de transport pe linia asigurărilor sociale

  1 lună (VP);
  (VPP) la momentul adresării

  gratuit

  NOTĂ: în cazurile în care proprietari ai vehiculelor sunt persoane care nu au atins vârsta de 14 ani, operațiunile de înmatriculare se efectuează în numele lor de către părinți, înfietori sau tutori, iar în cazurile în care proprietari sunt persoane de la 14 la 18 ani, operațiunile de înmatriculare se efectuează de către aceste persoane cu acordul scris al reprezentanților lor legitimi – părinților, înfietorilor sau tutorilor.

  Agenția Servicii Publice
  Mun. Chişinău, str. Aleksandr Pușkin, 42