Eliberarea certificatului de înmatriculare provizoriu pentru vehicul (VPP)

Eliberarea certificatului de înmatriculare provizoriu pentru vehicul (VPP)

Denumirea serviciuluiTermenTarif (lei)

în calitate de document de bază (pentru persoana fizică care din considerente religioase s-a refuzat de numărul de identificare de stat IDNP; pe numele moştenitorului legal care solicită în aceeaşi zi reînmatricularea pe altă persoană)

La momentul adresării

130 lei

pe perioada confecţionării certificatului de înmatriculare pentru vehicul (VP) sau în cazul exportului vehiculului din Republica Moldova

La momentul adresării

80 lei

Informaţii generale

Certificatul de înmatriculare provizoriu – document oficial de stat care confirmă înmatricularea vehiculului şi permite titularului acestuia exploatarea vehiculului pe teritoriul Republicii Moldova. Se eliberează pe perioada perfectării certificatului de înmatriculare, precum şi în calitate de document de bază pentru vehiculele ce aparţin persoanelor fizice care din considerente religioase s-au refuzat de numărul de identificare de stat (IDNP).

Modelul certificatului de înmatriculare provizoriu (dimensiunile 80x105 mm)

 
Agenția Servicii Publice
Mun. Chişinău, str. Aleksandr Pușkin, 42