Eliberarea duplicatului certificatului de înmatriculare provizoriu pentru vehicul (VPP) în locul celui pierdut, deteriorat sau furat, pe perioada de confecţionare a certificatului de înmatriculare pentru vehicul (VP)

Eliberarea duplicatului certificatului de înmatriculare provizoriu pentru vehicul (VPP) în locul celui pierdut, deteriorat sau furat, pe perioada de confecţionare a certificatului de înmatriculare pentru vehicul (VP)

  Date generale:

  Serviciul se acordă persoanelor fizice care, din considerente religioase, au refuzat numărul de identificare de stat (IDNP) sau unor categorii de persoane care beneficiază, în ordinea stabilită, de documentare fără IDNP, precum și la efectuarea operațiunilor de înmatriculare intermediară.

  Cererea este acceptată numai după identificarea vehiculului, a proprietarului sau a persoanei împuternicite și verificarea informației privind restricțiile înregistrate.

  Categorii de solicitanți:

  Proprietarul sau persoana împuternicită.

  Documente necesare:

  • cererea proprietarului sau a persoanei împuternicite;
  • certificatul de înmatriculare deteriorat, după caz;
  • dovada achitării tarifelor pentru serviciile prestate;
  • actul de identitate al solicitantului, în original;
  • dovada efectuării inspecţiei tehnice periodice, în termenul de valabilitate a acesteia, și dovada plății taxei pentru folosirea drumurilor;
  • copia documentului de asigurare obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule, în termenul de valabilitate al acestuia;
  • raportul de identificare a vehiculului;
  • declarația pe propria răspundere;
  • dovada plății suplimentare obligatorii prevăzută de Legea Fondului republican și a fondurilor locale de susținere socială a populației, după caz.

  Notă: în cazurile în care proprietari ai vehiculelor sunt persoane care nu au atins vârsta de 14 ani, operațiunile de înmatriculare se efectuează în numele lor de către părinți, înfietori sau tutori, iar în cazurile în care proprietari sunt persoane cu vârsta cuprinsa între 14 și 18 ani, înmatricularea se efectuează de către aceste persoane cu acordul scris al reprezentanților lor legitimi (părinți, înfietori sau tutori).

  Categorii de solicitanți:

  Proprietarul sau persoana împuternicită.

  Denumirea serviciuluiTermenul de prestarePrețul (lei)

  Eliberarea certificatului de înmatriculare pentru vehicul (VP, VPP):

  1. participanților celui de-al Doilea Razboi Mondial, o singură dată;
  2. invalizilor care se deplasează cu mijloace de transport speciale;
  3. persoanelor care au primit gratuit mijloace de transport pe linia asigurărilor sociale

  1 lună (VP);
  (VPP) la momentul adresării

  gratuit

  NOTĂ: în cazurile în care proprietari ai vehiculelor sunt persoane care nu au atins vârsta de 14 ani, operațiunile de înmatriculare se efectuează în numele lor de către părinți, înfietori sau tutori, iar în cazurile în care proprietari sunt persoane de la 14 la 18 ani, operațiunile de înmatriculare se efectuează de către aceste persoane cu acordul scris al reprezentanților lor legitimi – părinților, înfietorilor sau tutorilor.

  Agenția Servicii Publice
  Mun. Chişinău, str. Aleksandr Pușkin, 42