Anularea certificatului de înmatriculare (VP) ”comodat”, ”locațiune”, ”leasing”

Anularea certificatului de înmatriculare (VP) ”comodat”, ”locațiune”, ”leasing”

Anularea certificatului de înmatriculare (VP) sau certificatului de înmatriculare provizoriu (VPP, VPT) – în cazul în care este documentul de bază, eliberat pe numele uzufructuarului (cu excepția vehiculului înmatriculat de alt registrator).

  Date generale:

  Serviciul se prestează la expirarea termenului de valabilitate al documentului sau la prezentarea actelor prin care se solicita anularea acestuia.

  Categorii de solicitanți:

  Proprietarul sau persoana împuternicită.

  Documente necesare:

  • cererea proprietarului sau a persoanei împuternicite;
  • actul de identitate al solicitantului, în original;
  • certificatul de înmatriculare;
  • procura, după caz;
  • acordul de reziliere a contractului de transmitere în folosință temporară, după caz;
  • declarația pe propria răspundere, după caz;
  • decizia instanței de judecată cu privire la rezilierea contractului de transmitere în folosință temporară, după caz.

  Notă: în cazurile în care proprietări ai vehiculelor sunt persoane care nu au atins vârsta de 14 ani, operațiunile de înmatriculare se efectuează în numele lor de către parinți, înfietori sau tutori, iar în cazurile în care proprietari sunt persoane cu vârsta cuprinsă între 14 și 18 ani, înmatricularea se efectuează de către aceste persoane cu acordul scris al reprezentanților lor legitimi (părinți, înfietori sau tutori).

  Agenția Servicii Publice
  Mun. Chişinău, str. Aleksandr Pușkin, 42