Introducerea informației în Registrul de Stat al Transporturilor despre vehiculul înmatriculat de către Inspectoratul de stat pentru supravegherea tehnică "Intehagro", fără eliberarea certificatului de înmatriculare pentru vehicul (VP)

Introducerea informației în Registrul de Stat al Transporturilor despre vehiculul înmatriculat de către Inspectoratul de stat pentru supravegherea tehnică "Intehagro", fără eliberarea certificatului de înmatriculare pentru vehicul (VP)

Documente necesare:

Documentele stabilite de cadrul normativ sunt prezentate în subdiviziunile Inspectoratului de stat pentru supravegherea tehnică "Intehagro"

Date generale :

Informația despre vehiculele înregistrate de alt registrator se introduce în baza de date, în baza chestionarelor prezentate de registrator.

Categorii de solicitanți:

Proprietarul sau persoana împuternicită.

Notă: în cazurile în care proprietari ai vehiculelor sunt persoane care nu au atins vârsta de 14 ani, operațiunile de înmatriculare se efectuează în numele lor de către părinți, înfietori sau tutori, iar în cazurile în care proprietari sunt persoane cu vârsta cuprinsă între 14 și 18 ani, înmatricularea se efectuează de către aceste persoane cu acordul scris al reprezentanților lor legitimi (părinți, înfietori sau tutori).

Agenția Servicii Publice
Mun. Chişinău, str. Aleksandr Pușkin, 42