Perfectarea documentelor (VP, VPP) în cazul depistării rebutului după eliberarea documentului (din cauza întreprinderii)

Perfectarea documentelor (VP, VPP) în cazul depistării rebutului după eliberarea documentului (din cauza întreprinderii)

Perfectarea certificatului de înmatriculare a vehiculului în cazul depistării rebutului (din cauza instituției) se efectuează conform ordinii stabilite

  Categorii de solicitanți:

  Proprietarul sau persoana împuternicită.

  Documente necesare

  • reclamație (conform standardului SF 37603221-015:2015 ,,Sistemul de management al calității. Tratarea reclamațiilor”);
  • buletinul de identitate al proprietarului sau al persoanei împuternicite (după caz);
  • certificatul de înmatriculare reclamat în original;
  • procura (după caz).

  Notă: în cazurile în care proprietari ai vehiculelor sunt persoane care nu au atins vârsta de 14 ani, operațiunile de înmatriculare se efectuează în numele lor de către părinți, înfietori sau tutori, iar în cazurile în care proprietari sunt persoane cu vârsta cuprinsă între 14 și 18 ani, operațiunile de înmatriculare se efectuează de către aceste persoane cu acordul scris al reprezentanților lor legitimi (părinți, înfietori sau tutori).

  Agenția Servicii Publice
  Mun. Chişinău, str. Aleksandr Pușkin, 42