Confecționarea și eliberarea plăcilor de înmatriculare noi ce conțin simboluri solicitate

Confecționarea și eliberarea plăcilor de înmatriculare noi ce conțin simboluri solicitate

Confecționarea și eliberarea plăcilor de înmatriculare noi ce conțin simboluri solicitate

Date generale:

Serviciul prevede verificarea, comandarea, confecționarea, primirea, evidența şi eliberarea plăcilor de înmatriculare cu simboluri solicitate și se prestează în toate subdiviziunile teritoriale a DÎMT și CCA și în cadrul DIÎMT (str. Salcîmilor, 28 bir. 118)

Categorii de solicitanți:

  • Persoane fizice și juridice.

Documente necesare:

  • buletinul de identitate al proprietarului sau al persoane împuternicite;
  • procura (după caz);
  • ștampila (pentru persoane juridice);
  • dovada achitării tarifelor pentru serviciul prestat.

PENTRU AUTOMOBILE

Combinație de litere
Combinație de cifre
Trei litere identiceAltă combinație de litere solicitatăOrice combinație de litere
Una cifră960091205760
Două cifre, dintre care prima - zero864081604800
Două cifre identice864081604800
Două cifre, dintre care ultima - zero816076804320
Altă combinație de două cifre624057602400
Trei cifre, dintre care primele două - zerouri720067203360
Trei cifre identice7200672033601
Trei cifre, dintre care ultimele două - zerouri672062402880
Altă combinație de trei cifre solicitată576052801920
Orice combinație de trei cifre38403360480

1 Tariful se aplică, de asemenea, la comanda plăcilor de înmatriculare pentru vehiculele persoanelor juridice și fizice străine, exceptând corpul diplomatic acreditat în RM, cele ale persoanelor fără cetățenie (cu indicativ de înmatriculare H) și pentru vehiculele importate în țară provizoriu de către persoane fizice și juridice ale RM (cu indicativ de înmatriculare P), ce conțin orice combinație de patru cifre solicitată.

 

PENTRU REMORCI

Combinație de litere
Combinație de cifre
Trei litere identiceAltă combinație de litere solicitatăOrice combinație de litere
Una cifră540051303240
Două cifre, dintre care prima - zero486045902700
Două cifre identice486045902700
Două cifre, dintre care ultima - zero459043202430
Altă combinație de două cifre351032401350
Trei cifre, dintre care primele două - zerouri405037801890
Trei cifre identice4050378018901
Trei cifre, dintre care ultimele două - zerouri378035101620
Altă combinație de trei cifre solicitată324029701080
Orice combinație de trei cifre21601890270

1 Tariful se aplică, de asemenea, la comanda plăcilor de înmatriculare pentru vehiculele persoanelor juridice și fizice străine, exceptând corpul diplomatic acreditat în RM, cele ale persoanelor fără cetățenie (cu indicativ de înmatriculare H) și pentru vehiculele importate în țară provizoriu de către persoane fizice și juridice ale RM (cu indicativ de înmatriculare P), ce conțin orice combinație de patru cifre solicitată.

 

PENTRU TRANSPORT MOTO

Combinație de litere
Combinație de cifre
Trei litere identiceAltă combinație de litere solicitatăOrice combinație de litere
Una cifră540051303240
Două cifre, dintre care prima - zero486045902700
Două cifre identice486045902700
Două cifre, dintre care ultima - zero459043202430
Altă combinație de două cifre351032401350
Trei cifre, dintre care primele doua - zerouri405037801890
Trei cifre identice4050378018901
Trei cifre, dintre care ultimele două - zerouri378035101620
Altă combinație de trei cifre solicitată324029701080
Orice combinație de trei cifre21601890270

1 Tariful se aplică, de asemenea, la comanda plăcilor de înmatriculare pentru vehiculele persoanelor juridice și fizice străine, exceptând corpul diplomatic acreditat în RM, cele ale persoanelor fără cetățenie (cu indicativ de înmatriculare H) și pentru vehiculele importate în țară provizoriu de către persoane fizice și juridice ale RM (cu indicativ de înmatriculare P), ce conțin orice combinație de patru cifre solicitată.

Agenția Servicii Publice
Mun. Chişinău, str. Aleksandr Pușkin, 42