Examinarea cererii cu privire la documentarea pe numele persoanei străine a vehiculului procurat, fiind înmatriculat sau nu în Registrul de stat al transporturilor, cu eliberarea certificatului de înmatriculare provizoriu și plăcilor de înmatriculare tran

Examinarea cererii cu privire la documentarea pe numele persoanei străine a vehiculului procurat, fiind înmatriculat sau nu în Registrul de stat al transporturilor, cu eliberarea certificatului de înmatriculare provizoriu și plăcilor de înmatriculare tranzit (suma nu include prețul plăcii de înmatriculare și certificatului de înmatriculare VPP)

Informații generale:

Serviciul se prestează în subdiviziunile teritoriale ale DÎMT și CCA.

Categorii de solicitanți:

Proprietarul sau persoana împuternicită.

NOTĂ: În cazurile în care proprietari ai vehiculelor sunt persoane care nu au atins vârsta de 14 ani, operațiunile de înmatriculare se efectuează în numele lor de către părinți, înfietori sau tutori, iar în cazurile în care proprietari sunt persoane de la 14 la 18 ani, operațiunile de înmatriculare se efectuează de către aceste persoane cu acordul scris al reprezentanților lor legitimi – părinților, înfietorilor sau tutorilor.

Documente necesare:

  • cererea - tip de model stabilit;
  • actul de identitate;
  • certificatul de înmatriculare (după caz);
  • titlul de proprietate;
  • procura (după caz);
  • dovada achitării tarifelor pentru serviciul prestat.
Agenția Servicii Publice
Mun. Chişinău, str. Aleksandr Pușkin, 42