Depozitarea plăcilor de înmatriculare la cererea solicitantului

Depozitarea plăcilor de înmatriculare la cererea solicitantului

Categorii de solicitanti:

  • Proprietarul sau persoana împuternicită

Documente necesare:

  • cererea - tip de model stabilit;
  • dovada achitării tarifelor pentru serviciul prestat.
Agenția Servicii Publice
Mun. Chişinău, str. Aleksandr Pușkin, 42