Acordarea asistenţei la completarea contractului de vânzare-cumpărare a vehiculului

Acordarea asistenţei la completarea contractului de vânzare-cumpărare a vehiculului (agregatului), conform legislaţiei civile (la solicitare)

Categorii de solicitanţi:

Proprietarul sau persoana împuternicită.

Documente necesare:

  • cererea;
  • buletinul de identitate ale proprietarului şi cumpărătorului sau ale persoanelor împuternicite;
  • certificatul de înmatriculare;
  • dovada achitării tarifelor pentru serviciul prestat;
  • procura (după caz).
Agenția Servicii Publice
Mun. Chişinău, str. Aleksandr Pușkin, 42