Înregistrarea şi eliberarea documentului de formă stabilită, ce confirmă dreptul de proprietate asupra agregatului cu număr importat al vehiculului

Înregistrarea şi eliberarea documentului de formă stabilită, ce confirmă dreptul de proprietate asupra agregatului cu număr importat al vehiculului

Categorii de solicitanţi:

Proprietarul sau persoana împuternicită.

Documente necesare:

  • cererea;
  • buletinul de identitate ale proprietarului şi cumpărătorului sau ale persoanelor împuternicite;
  • certificatul de înmatriculare;
  • bonul de plată;
  • procura (după caz).
Agenția Servicii Publice
Mun. Chişinău, str. Aleksandr Pușkin, 42