Înregistrarea de stat a organizației necomerciale, a sucursalei acesteia, precum și a modificărilor și completărilor în actele de constituire:

Înregistrarea de stat a organizației necomerciale, a sucursalei acesteia, precum și a modificărilor și completărilor în actele de constituire

Documente necesare

Înregistrarea de stat a organizației necomerciale, a sucursalei acesteia, precum și a modificărilor și completărilor în actele de constituire:

 • organizația sindicală;

15 zile lucrătoare

1 149 lei

 • fundația;

15 zile lucrătoare

un salariu minim garantat în sectorul real

 • instituția privată;
 • instituția publică;
 • asociația patronală;
 • asociația obștească;
 • comitet sectorial pentru formare profesională;
 • organizația de mediere;

15 zile lucrătoare

90 lei

 • cult religios;
 • comunitate religioasă;
 • instituția religioasă;
 • partid politic

15 zile lucrătoare

gratuit

 

DenumireaActe necesare
Actele necesare pentru dizolvarea şi radierea din Registrul de stat a organizaţiei necomerciale
Actele necesare pentru înregistrarea asociaţiei obşteşti
Actele necesare pentru înregistrarea asociaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii
Actele necesare pentru înregistrarea comitetului sectorial pentru formare profesională
Actele necesare pentru înregistrarea Comunităţii religioase
Actele necesare pentru înregistrarea Cultului Religios
Actele necesare pentru înregistrarea fundaţiei
Actele necesare pentru înregistrarea Instituţiei Private
Actele necesare pentru înregistrarea Instituţiei Publice
Actele necesare pentru înregistrarea Instituţiei religioase
Actele necesare pentru înregistrarea modificărilor privind numirea/alegerea/realegerea conducătorului organizaţiei necomerciale
Actele necesare pentru înregistrarea modificărilor privind alegerea/realegerea conducătorului partidului politic
Actele necesare pentru înregistrarea modificărilor la statutul/programul partidului politic
Actele necesare pentru înregistrarea modificărilor şi completărilor în actele de constituire ale organizaţiilor necomerciale
Actele necesare pentru înregistrarea organizației de mediere
Actele necesare pentru înregistrarea partidului politic
Actele necesare pentru înregistrarea patronatului
Actele necesare cu privire la înregistrarea reorganizării organizaţiei necomerciale
Actele necesare pentru înregistrarea simbolicii organizaţiei necomerciale
Actele necesare pentru înregistrarea sindicatului
Actele necesare pentru înregistrarea sucursalei persoanei juridice

 

Agenția Servicii Publice
Mun. Chişinău, str. Aleksandr Pușkin, 42