Înregistrarea modificărilor și completărilor în actele de constituire ale organizației necomerciale condiționate de modificarea legislației

Înregistrarea modificărilor și completărilor în actele de constituire ale organizației necomerciale condiționate de modificarea legislației

15 zile lucrătoare

gratuit

Agenția Servicii Publice
Mun. Chişinău, str. Aleksandr Pușkin, 42