Opinia Dvs. este importantă!

Personal tehnic

Inginer al Biroului reţele şi instalaţii electrice al Direcţiei asigurare infrastructură şi logistică cu amplasarea locului de muncă în mun. Chişinău

Cerinţe minime obligatorii faţă de candidat:

  • cetăţean al Republicii Moldova;
  • studii superioare tehnice în domeniu, cunoştinţe teoretice şi practice în domeniul vizat, cunoştinţe de operare PC şi Internet;
  • experienţă anterioară într-o funcţie similară la întreprinderi de cel puţin 1 an;
  • abilităţi de perfectare corectă a actelor şi documentelor de rigoare, de a găsi rapid problema şi de a o elimina, inclusiv pentru defectele nestandarte, experienţă în conectarea şi pornirea echipamentelor electrice, abilităţi de muncă în echipă, inclusiv de a lua decizii în mod independent.
Romanian

Responsabili tehnici atestați în domeniul construcţilor civile cu amplasarea locului de muncă în raioanele RM

Cerinţe minime obligatorii faţă de candidat:

  • cetăţean al Republicii Moldova;
  • studii superioare în domeniul construcţiilor industriale şi civile;
  • experienţă ca diriginte de şantier;
  • este responsabil tehnic în construcţie atestat;
  • nu are antecedente penale nestinse;
  • este apt din punct de vedere medical pentru exercitarea funcţiei, conform certificatului medical de sănătate
Romanian
Subscribe to RSS - Personal tehnic
Agenția Servicii Publice
Mun. Chişinău, str. Aleksandr Pușkin, 42
Facebook