Agenția Servicii Publice, certificată conform standardelor internaționale

În perioada 15-19 octombrie curent în cadrul Agenţiei Servicii Publice a fost efectuat auditul extern de certificare a sistemului integrat de management al calităţii, securităţii informaţiei şi anti-mită conform cerinţelor standardelor internaţionale ISO 9001:2015 “Sisteme de management al calităţii. Cerinţe”, ISO/IEC 27001:2017 “Tehnologia informaţiei. Tehnici de securitate. Sisteme de management al securităţii informaţiei. Cerinţe” și ISO 37001:2016 „Sisteme de management anti-mită. Cerinţe cu ghid de utilizare”. Astfel, ASP este prima instituție din Republica Moldova care a implementat şi certificat sistemul de management anti-mită.

Auditul de certificare a cuprins toate domeniile de activitate ale ASP inclusiv reţeaua de centre multifuncţionale din țară. Experții internaţionali au efectuat o analiză minuţioasă a informaţiei documentate, au urmărit activitatea atât a personalului cât și a subdiviziunilor teritoriale ale ASP și au decis acordarea certificatelor cu o perioadă de supraveghere pe parcursul anilor 2018-2021.

În urma auditului de certificare, experții străini au apreciat pozitiv competenţa și profesionalismul angajaţilor ASP. Totodată, aceștia au remarcat acțiunile întreprinse de conducerea Agenţiei în vederea optimizării proceselor interne care au dus la îmbunătăţirea calităţii serviciilor publice.

Galerie foto: 
Agenția Servicii Publice
Mun. Chişinău, str. Aleksandr Pușkin, 42