Cererile pentru obținerea autorizațiilor de export, reexport, import și tranzit de mărfuri strategice vor fi recepţionate de ASP

Începând cu 1 februarie 2019, Agenția Servicii Publice va recepționa cererile pentru  obţinerea autorizațiilor de export, reexport, import și tranzit de mărfuri strategice (cu dublă destinație).

Noile atribuții au fost preluate de către Agenția Servicii Publice de la Ministerul Economiei şi Infrastructurii în urma modificărilor operate în Legea nr. 160 din 22 iulie 2011 cu privire la  reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător, prin Legea nr. 140 din 27 iulie 2018.

Pentru a depune actele, agenții economici se pot adresa la sediul Agenției Servicii Publice de pe str. Aleksandr Pușkin nr. 47, etajul 3, Secția autorizare și certificare, tel. 022 20 78 72.

.
Agenția Servicii Publice
Mun. Chişinău, str. Aleksandr Pușkin, 42