Opinia Dvs. este importantă!

Manageri

Director al Instituției Publice „Agenția Servicii Publice”

Sarcinile de bază:

  1. asigurarea elaborării și coordonarea implementării programelor/documentelor strategice și operaționale (planuri de acțiuni) ale Agenției;
  2. organizarea și coordonarea activității subdiviziunilor Agenției și a structurilor teritoriale;
  3. asigurarea elaborării și înaintării propunerilor de politici publice și proiecte de acte normative necesare realizării misiunii și funcțiilor Agenției;
  4. asigurarea elaborării bugetului și coordonarea executării acestuia, precum și administrarea eficientă a patrimoniului Agenției;
  5. asigurarea organizării și implementării sistemului de control intern managerial;
  6. asigurarea implementării sistemului de management al resurselor umane;
  7. asigurarea monitorizării, evaluării și raportării privind rezultatele obținute de către Agenție în realizarea obiectivelor și a priorităților strategice de activitate.
Romanian
Subscribe to RSS - Manageri
Agenția Servicii Publice
Mun. Chişinău, str. Aleksandr Pușkin, 42
Facebook