Opinia Dvs. este importantă!

Manageri

.

Şefi ai Centrelor multifuncţionale de prestare a serviciilor publice

Cerinţe minime obligatorii faţă de candidat:

  • cetăţean al Republicii Moldova;
  • studii superioare, experienţă în domeniile serviciilor publice prestate de Agenţie;
  • nu are antecedente penale nestinse sau interdicţii de a ocupa anumite funcţii;
  • este apt din punct de vedere medical pentru exercitarea funcţiei, conform certificatului medical de sănătate;
Romanian

Şefi ai Centrelor multifuncţionale de prestare a serviciilor publice

Cerinţe minime obligatorii faţă de candidat:

  • cetăţean al Republicii Moldova;
  • studii superioare, experienţă în domeniile serviciilor publice prestate de Agenţie;
  • nu are antecedente penale nestinse sau interdicţii de a ocupa anumite funcţii;
  • este apt din punct de vedere medical pentru exercitarea funcţiei, conform certificatului medical de sănătate;
Romanian
Subscribe to RSS - Manageri
Agenția Servicii Publice
Mun. Chişinău, str. Aleksandr Pușkin, 42
Facebook