Opinia Dvs. este importantă!

Manageri

Director al Instituției Publice „Agenția Servicii Publice”

Sarcinile de bază:

 1. asigurarea elaborării și coordonarea implementării programelor/documentelor strategice și operaționale (planuri de acțiuni) ale Agenției;
 2. organizarea și coordonarea activității subdiviziunilor Agenției și a structurilor teritoriale;
 3. asigurarea elaborării și înaintării propunerilor de politici publice și proiecte de acte normative necesare realizării misiunii și funcțiilor Agenției;
 4. asigurarea elaborării bugetului și coordonarea executării acestuia, precum și administrarea eficientă a patrimoniului Agenției;
 5. asigurarea organizării și implementării sistemului de control intern managerial;
 6. asigurarea implementării sistemului de management al resurselor umane;
 7. asigurarea monitorizării, evaluării și raportării privind rezultatele obținute de către Agenție în realizarea obiectivelor și a priorităților strategice de activitate.
Romanian

Şef al Centrului multifuncţional Leova.

Cerinţe minime obligatorii faţă de candidat:

 1. cetăţean al Republicii Moldova;
 2. studii superioare, experienţă în domeniile serviciilor publice prestate de Agenţie;
 3. nu are antecedente penale nestinse sau interdicţii de a ocupa anumite funcţii;
 4. este apt din punct de vedere medical pentru exercitarea funcţiei, conform certificatului medical de sănătate;
Romanian

Şef al Centrului multifuncţional Chişinău nr.2 (contract individual de muncă pe durată determinată, pe perioada concediului de îngrijire a copilului a persoanei de bază);

Cerinţe minime obligatorii faţă de candidat:

 1. cetăţean al Republicii Moldova;
 2. studii superioare, experienţă în domeniile serviciilor publice prestate de Agenţie;
 3. nu are antecedente penale nestinse sau interdicţii de a ocupa anumite funcţii;
 4. este apt din punct de vedere medical pentru exercitarea funcţiei, conform certificatului medical de sănătate;
Romanian
Subscribe to RSS - Manageri
Agenția Servicii Publice
Mun. Chişinău, str. Aleksandr Pușkin, 42
Facebook