Opinia Dvs. este importantă!

Contabili, Auditori, Economişti

Auditor în Direcţia audit intern

Cerinţe:

  • superioare în domeniul economic cu calificare corespunzătoare (cunoaşterea legislaţiei în domeniu, principiilor contabile, principiilor de bază în economie şi în domeniul juridic, cunoştinţe generale cu privire la exercitarea auditului intern în sectorul public şi/sau auditul situaţiilor financiare, noţiuni suficiente pentru a identifica elementele de iregularitate şi elementele constituitive ale infracţiunii);
  • cunoştinţe de operare la calculator: World, Excel, PowerPoint, Internet;
  • vechimea de muncă in domeniu nu mai puţin de 3 ani;
  • aptitudini/comportamente de imparţialitate, evitarea conflictelor de interese, conduită morală şi profesională desăvârșită, spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.
Romanian
Subscribe to RSS - Contabili, Auditori, Economişti
Agenția Servicii Publice
Mun. Chişinău, str. Aleksandr Pușkin, 42
Facebook