Contabili, Auditori, Economişti

Auditor în Direcţia audit intern

Scopul general al funcției:

 Acordarea consultanţei şi furnizarea asigurării obiective privind eficacitatea sistemului de control intern managerial, oferind recomandări pentru perfecţionarea acestuia şi contribuind la îmbunătăţirea activităţii entităţii publice.

Romanian
Subscribe to RSS - Contabili, Auditori, Economişti
Agenția Servicii Publice
Mun. Chişinău, str. Aleksandr Pușkin, 42