Opinia Dvs. este importantă!

Domeniu cadastral

I.P. "Agenţia Servicii Publice" anunță primirea cererilor pentru concursul cu privire la ocuparea funcţiei de registrator în seviciile cadastrale teritoriale

Cerinţe minime obligatorii faţă de candidat:

  1. cetăţean al Republicii Moldova;
  2. este licenţiat în drept, sau are studii superioare la specialitatea cadastru şi organizarea teritoriului şi a îndeplinit timp de un an funcţia de registrator stagiar sau a exercitat timp de 3 ani în cadrul organului cadastral teritorial, o funcţie corespunzătoare specialităţii cadastru şi organizarea teritoriului;
  3. nu are antecedente penale nestinse;
  4. este apt din punct de vedere medical pentru exercitarea funcţiei, conform certificatului medical de sănătate;
Romanian
Subscribe to RSS - Domeniu cadastral
Agenția Servicii Publice
Mun. Chişinău, str. Aleksandr Pușkin, 42
Facebook