Domeniu cadastral

I.P. "Agenţia Servicii Publice" anunță primirea cererilor pentru concursul cu privire la ocuparea funcției de registrator în serviciile cadastrale teritoriale

Cerinţe minime obligatorii faţă de candidat:

  1. cetăţean al Republicii Moldova;
  2. este licenţiat în drept, sau are studii superioare la specialitatea cadastru şi organizarea teritoriului şi a îndeplinit timp de un an funcţia de registrator stagiar sau a exercitat timp de 3 ani în cadrul organului cadastral teritorial, o funcţie corespunzătoare specialităţii cadastru şi organizarea teritoriului;
  3. nu are antecedente penale nestinse;
  4. este apt din punct de vedere medical pentru exercitarea funcţiei, conform certificatului medical de sănătate;
Romanian
Subscribe to RSS - Domeniu cadastral
Agenția Servicii Publice
Mun. Chişinău, str. Aleksandr Pușkin, 42