Conturi de decontare

Denumirea beneficiarului: IP „Agenția Servicii Publice”
Adresa: or. Chișinău, str.  Aleksandr Pușkin, nr.42
IDNO:1002600024700

Denumirea băncii Сodul băncii Cont curent IBAN Serviciul
B.C. Mobiasbanca - OTP Group S.A. MOBBMD22 MD83MO2251ASV33878107100 Eliberarea actelor de identitate și evidența persoanelor, cu excepția pașaportului cetățeanului Republicii Moldova. Servicii de livrare
B.C. MOLDOVA-AGROINDBANK S.A. AGRNMD2X MD19AG000000022242975180 Eliberarea pașaportului cetățeanului Republicii Moldova
B.C. Victoriabank S.A. VICBMD2X884 MD23VI022241200000003MDL Înregistrarea și înmatricularea transportului, documentarea și calificarea conducătorilor auto. Servicii din domeniul examinării și documentării conducătorilor de vehicule. Programarea urgentă la examenul de obținere a permisului de conducere
B.C. Victoriabank S.A. VICBMD2X884 MD64VI022241200000396MDL Identificarea motorului în procesul înmatriculării de stat curente, la solicitarea beneficiarului (verificarea numărului motorului). Acordarea (la solicitarea clientului) asistenţei la completarea contractului de vînzare-cumpărare a vehiculului (agregatului), cu eliberarea blanchetei respective (în 2 exemplare)
B.C. Victoriabank S.A. VICBMD2X884 MD14VI022241200000009MDL Servicii de intermediere
MF-TR Chişinău - bugetul de stat TREZMD2X MD46TRPCCC518430B01231AA Servicii stare civilă
MF-TR Chişinău - bugetul de stat TREZMD2X MD98TRPCCC518430C01231AA Servicii în domeniul înregistrării bunurilor imobile
MF-TR Chișinău-bugetul de stat TREZMD2X MD08TRPCCC518430E01231AA Înregistrarea de stat a unităților de drept. Servicii de licențiere. Servicii de autorizare și certificare. Servicii de terminologie și lingvistică
Ministerul Finanţelor - Trezoreria de Stat Cod fiscal: 1006601000037 TREZMD2X Codul Eco: 142220 (taxa de stat) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (codul beneficiarului conform localității) Taxa de stat pentru autentificarea actelor
B.C. Victoriabank S.A. VICBMD2X884 MD97VI000002224212555MDL Alte servicii. Servicii informaționale și electronice. Servicii de expedierea pachetelor și coletelor