În atenția persoanelor care solicită serviciile de înregistrare a unităților de drept în cadrul Centrului multifuncțional Chișinău 2 (str. Pușkin, 47)

Agenția Servicii Publice atenționează, că începând cu 02.03.2020 serviciile de înregistrare a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali (înregistrarea, reînregistrarea, radierea persoanei juridice și a întreprinzătorului individual, înscrierea mențiunilor în RSPJÎI, etc.) vor fi prestate în cadrul Centrului multifuncțional Chișinău 2 (str. Pușkin, 47) la etajul 1.

Solicitanții vor beneficia de prestarea serviciilor respective prin intermediul rândului electronic cu posibilitatea programării prealabile pe  pagina oficială a Agenției Servicii Publice www.asp.gov.md.

Serviciile de înregistrare a organizațiilor necomerciale, furnizarea informaţiei pe suport de hârtie (eliberarea extraselor din registrul de stat al persoanelor juridice și al întreprinzătorilor individuali) vor fi prestate  la etajul 2 al oficiului.

Informaţii suplimentare pot fi solicitate la telefoanele de contact ale Call-centrului 14909, (+373) 022 257070 sau vizualizate pe site-ul Agenției www.asp.gov.md.

Agenția Servicii Publice
Mun. Chişinău, str. Aleksandr Pușkin, 42