Agenția Servicii Publice a eliberat 38 de plăci cu număr de înmatriculare cu inscripția „PROBE”

Agenția Servicii Publice a eliberat deja 38 de plăci cu număr de înmatriculare cu inscripția „PROBE” pentru mașinile scoase la vânzare, în vederea efectuării probelor solicitate de clienți. Majoritatea cererilor au parvenit de la dealerii auto din capitală. Serviciul a fost lansat la 1 martie anul curent și este destinat agenților economici autorizați pentru comercializarea vehiculelor rutiere.

Reamintim că pentru  eliberarea plăcilor cu număr pentru probe, solicitanții trebuie să depună o cerere însoțită de copia actului constitutiv al societății, din care să rezulte ca obiect de activitate comercializarea vehiculelor rutiere și copia actului care atestă deținerea unui spațiu special amenajat pentru expunerea vehiculelor supuse vânzării. La acestea se adaugă copia documentului vamal care atestă importul vehiculului, copii ale documentelor de înmatriculare eliberate de autoritățile străine (după caz) și dovada achitării serviciului solicitat.

Cererile de solicitare a plăcilor cu indicativul „PROBE” pot fi depuse la sediul Direcției identificare și înmatriculare a mijloacelor de transport situat în  mun. Chișinău, str. Salcâmilor, 28. Certificatul de înmatriculare provizorie pentru probe este valabil timp de un an de la data eliberării și doar pe teritoriul Republicii Moldova. În cazul expirării termenului de valabilitate al documentului, solicitantul este obligat să restituie autorității emitente plăcile cu număr de înmatriculare.

Galerie foto: 
Agenția Servicii Publice
Mun. Chişinău, str. Aleksandr Pușkin, 42