Iniţierea consultărilor asupra proiectului Cadrului de Management de Mediu şi Social

În conformitate cu art.6 al Legii nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decizional, Agenţia Servicii Publice anunţă, începînd cu 26 aprilie 2018, iniţierea consultărilor publice asupra proiectului Cadrului de Management de Mediu şi Social (CMMS) al Proiectului Înregistrarea bunurilor imobile (funciară), Evaluarea și Impozitarea Locală, finanţat de Banca Mondială.

Proiectul CMMS este publicat pe pagina web oficilă a Agenţiei Servicii Publice (www.asp.gov.md) înainte de parcurgerea procedurii de aprobare în cadrul Băncii Mondiale, astfel încât părţile interesate să poată lua cunoştinţă de conţinutul documentului şi să formuleze eventualele recomandări, propuneri şi/sau observaţii.

Recomandările, propunerile și observaţiile pe marginea proiectului CMMS supus consultărilor publice, pot fi expediate pînă pe data de 10 mai 2018 în adresa Departamentului cadastru al Agenţiei Servicii Publice: MD-2005, mun. Chişinău, str. Alexandr Puşkin, 47; la numărul de telefon 022-881000 sau pe adresa electronică: diana.nanu @isc.cadastre.md

Totodată, Rezumatul (link to ESMF_Ro.pdf) Cadrului Managementului de Mediu şi Social în limba română şi versiunea originală (link to ESMF_En.pdf) în limba engleză, sunt disponibile pe portalul public [http://particip.gov.md] sau la sediul Departamentului cadastru al Agenţiei Servicii Publice: MD-2005, mun. Chişinău, str. Puşkin, 47.

De asemenea, pe marginea acestui document este organizată o şedinţă de consultări publice, care va avea loc pe data de 15 mai 2018, ora 14.00, în incinta Agenţiei Servicii Publice, mun. Chişinău, str. Alexandr Puşkin 47, sala de şedinţe, etajul 2, la care sunt invitate toate persoanele interesate.

Agenția Servicii Publice
Mun. Chişinău, str. Aleksandr Pușkin, 42