Serviciile de înregistrare, mai aproape de agenții economici

Agenția Servicii Publice informează că, începând cu data de 1 martie 2019,  înregistrarea de stat a persoanelor juridice, a sucursalelor și a întreprinzătorilor individuali va fi efectuată de către Serviciile înregistrare a unităţilor de drept în cadrul centrelor multifuncţionale ale ASP, indiferent de locul aflării sediului acestora.

În urma modificărilor operate prin Legea nr. 133 din 15 noiembrie 2018 privind modernizarea Codului civil, a fost exclus principiul teritorial la înregistrarea persoanelor juridice. Totodată, potrivit noilor reglementări, noțiunea de „filială şi reprezentanţă” se substituite cu noțiunea de „sucursală”.

Menționăm că, persoanele juridice, filialele şi reprezentanţele acestora urmează până la data de 1 ianuarie 2024 să-şi aducă actele de constituire/regulamentele în concordanţă cu modificările operate prin lege.

Informații detaliate cu privire la lista documentelor necesare, termenele, tarifele și taxele  pentru  înregistrarea persoanelor juridice pot fi găsite pe site-ul Agenției Servicii Publice: www.asp.gov.md  sau la numerele de telefon 14909 și (022) 25 70 70.

.
Agenția Servicii Publice
Mun. Chişinău, str. Aleksandr Pușkin, 42