Legea nr. 79-XVIII /2009 pentru aderarea Republicii Moldova la Convenția Comisiei Internaționale de Stare Civilă nr.20 privind eliberarea certificatului de capacitate matrimonială

Agenția Servicii Publice
Mun. Chişinău, str. Aleksandr Pușkin, 42