Legea Republicii Moldova nr.164-XV/2003 privind ratificarea Protocolului din 28.03.1997 la Convenţia privind asistenţa juridică şi raporturile juridice în materie civilă, familială şi penală din 22 ianuarie 1993

Agenția Servicii Publice
Mun. Chişinău, str. Aleksandr Pușkin, 42