Hotărâre nr. 389/2010 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al acestuia

Romanian
Agenția Servicii Publice
Mun. Chişinău, str. Aleksandr Pușkin, 42