Opinia Dvs. este importantă!

Hotărârea Guvernului nr. 738/2008 pentru aprobarea Nomenclatorului şi tarifelor la serviciile prestate de către Serviciul Stare Civilă şi oficiile stare civilă, precum şi a Regulamentului cu privire la modul de formare şi direcţiile de utilizare a mijloac

Agenția Servicii Publice
Mun. Chişinău, str. Aleksandr Pușkin, 42
Facebook