Acte de identitate pentru străini

Acte de identitate pentru străini

Actele de identitate pentru străinii aflaţi temporar sau permanent pe teritoriul Republicii Moldova în conformitate cu prevederile Legii nr.200 din 16.07.2010 privind regimul străinilor în Republica Moldova şi Legii nr.270 din 18.12.2008 privind azilul în Republica Moldova se eliberează de către Biroul migraţie şi azil al Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova.

Străinii care intră în Republica Moldova pe segmentul transnistrean al frontierei moldo-ucrainene, necontrolat de autorităţile moldoveneşti, sînt obligaţi, în termen de 72 de ore din momentul trecerii frontierei de stat, să declare despre aceasta la una dintre următoarele structuri:

  • serviciile eliberare a actelor de identitate;
  • subdiviziunile Biroului migraţie şi azil al Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova.

Pentru a fi luaţi în evidenţă străinii prezintă actele de călătorie care le permit intrarea în Republica Moldova

Agenția Servicii Publice
Mun. Chişinău, str. Aleksandr Pușkin, 42