Mai puține documente pentru perfectarea actelor de identitate

Procesele operaționale de prestare a serviciilor publice în domeniul documentării populației au fost simplificate datorită unor amendamente operate la Regulamentul nr.125, aprobat prin Hotărârea Guvernului din 18.02.2013. Modificările au fost elaborate de I. P. “Agenția Servicii Publice” și aprobate la ședința Guvernului Republicii Moldova din 18.10.2017.

Astfel, cetățenii nu vor prezenta  la perfectarea actelor de identitate documentele de stare civilă ce se regăsesc în registrul de stat al populației. Totodată, la înregistrarea  persoanelor la domiciliu/reședință nu va fi necesară prezentarea documentelor ce confirmă dreptul de proprietate dacă această informație se regăsește în registrul bunurilor imobile.

O altă modificare vine să faciliteze procedura de autorizare a emigrării cetățenilor Republicii Moldova. Solicitanții nu vor prezenta declarația notarială în care părinții confirmă că urmașii lor nu au obligații de întreținere.

Amendamentele operate prevăd și simplificarea procedurii de documentare a persoanelor asupra cărora au fost aplicate interdicții la libera circulație în străinătate. Mai exact, organele care au stabilit sau au ridicat interdicțiile vor informa Agenția Servicii Publice despre modificările operate.

De asemenea, au fost revizuite și normele cu conţinut interpretabil sau ambiguu care pot genera exces de birocrație și acte de corupție. Spre exemplu, au fost expuse într-o formulă explicită cazurile în care persoana, la eliberarea pașapoartelor și a documentelor de călătorie, trebuie să prezinte documente justificative privind imposibilitatea preluării amprentelor digitale.

Odată cu intrarea în vigoare a noilor modificări, persoanele care au achitat serviciile solicitate, utilizând instrumentele de plăți electronice, nu vor prezenta dovada achitării la ghișeu. Amendamentele enunțate vor intra în vigoare la data publicării hotărârii Guvernului în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Agenția Servicii Publice
Mun. Chişinău, str. Aleksandr Pușkin, 42