I.P.”Agenția Servicii Publice” anunţă concurs pentru suplinirea posturilor vacante

Post: registrator în serviciile cadastrale teritoriale: Chişinău şi Strășeni
Studii: Superioare
Orar: Luni-vineri, 8.00-17.00

Cerinţe minime obligatorii faţă de candidat:

 1. cetăţean al Republicii Moldova;
 2. este licenţiat în drept, sau are studii superioare la specialitatea cadastru şi organizarea teritoriului şi a îndeplinit timp de un an funcţia de registrator stagiar sau a exercitat timp de 3 ani in cadrul organului cadastral teritorial, о funcţie corespunzătoare specialităţii cadastru şi organizarea teritoriului;
 3. nu are antecedente penale nestinse;
 4. este apt din punct de vedere medical pentru exercitarea funcţiei, conform certificatului medical de sănătate;

Actele necesare de a fi prezentate:

 1. cererea de participare la concurs;
 2. formularul de participare la concurs, completat (conform anexei la Regulamentul privind modul de desfășurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de registrator, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1030 din 12.10.1998);
 3. actul de identitate (copia);
 4. diploma de licenţă şi anexa cu privire la situaţia academică (copii);
 5. carnetul de muncă, în funcţie de caz (copia);
 6. cazierul judiciar (în original);
 7. certificatele medicale de sănătate, inclusiv cele eliberate de narcolog şi psihiatru (în original).

Concursul include proba scrisă şi interviul.

Termen de recepționare a cererilor – 1 noiembrie 2017.

Lista actelor legislative şi normative ce reglementează activitatea din domeniu şi lista cu temele pentru proba scrisă şi interviu pot fi găsite aici sau obţinute ре adresa:
I.P. ”Agenţia Servicii Publice”, Departamentul Cadastru
MD-2005, mun. Chişinău, str. A. Puşkin, 47, bir. 510
tel: 022 88-10-12

Agenția Servicii Publice
Mun. Chişinău, str. Aleksandr Pușkin, 42