Radierea persoanei juridice a cărei activitate a fost suspendată

(art. 26' al Legii Nr. 220 din 19.10.2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali)

PerioadaAnulDocument
01.01.2020 - 16.12.20202020
01.01.2018 - 31.12.20192018-2019

Anul: 2020

Anul: 2018-2019

Agenția Servicii Publice
Mun. Chişinău, str. Aleksandr Pușkin, 42