Cerinţe faţă de preluarea imaginei faciale a solicitantului pentru eliberarea actelor de identitate

La depunerea cererii pentru eliberarea actelor de identitate solicitantul este supus procedurii de preluare a imaginei faciale.

Pentru a obţine imaginea facială conformă cerinţelor tehnologice şi a-i asigura un aspect estetic corespunzător este necesar să fie respectate un şir de recomandări cu privire la fotografiile conţinute în actele de identitate:

  • format mic (30x37mm). Preluarea imaginei faciale se face pe fond alb, curat.   Preluarea imaginei faciale se face simetric pe verticală, dimensiunea capului de la bărbie la creştet trebuie să constituie 70-80% din înălţimea fotografiei, în dependenţă de înălţimea coafurii

          

  • imaginea trebuie fă fie coloră, clară (rezoluţia suficientă), cu ochii deschişi fără nuanţă roşie. Părul nu trebuie să acopere ochii sau părţi mari ale feţei

    

  • imaginea facială a persoanei trebuie să fie strict din faţă, privirea orientată spre aparatul de fotografiat. Nuanţa de culoare a imaginei faciale trebuie să fie cât mai apropiată de nuanţa reală a feţei cetăţeanului

     

  • capul trebuie să fie descoperit, cu excepţia circumstanţelor religioase şi medicale, cu prezentarea documentelor medicale confirmative (după caz) şi avizul în scris al şefului SEAI. Preluarea imaginei faciale în uniformă este interzisă

    

    

  • pentru persoanele ce poartă ochelari permanent preluarea imaginei faciale în ochelari cu lentile străvezii este obligatoriu. Nu se admit ramele excesive sau/şi acoperirea ochilor (cu rama ochelarilor)

     

      

  • imaginea facială a unui copil trebuie să respecte aceleaşi specificaţii ca şi pentru adulţi. Copilul trebuie să fie într-o poziţie verticală, dar este acceptabil imaginea facială a copilului culcat pe o plapumă de culoare albă sau deschisă. La preluarea imaginei faciale nu trebuie să existe alte persoane sau obiecte. Ochii copilului trebuie să fie deschişi şi gura închisă. Pentru copiii (de obicei mai tineri de 11 ani), o dimensiune relativ mai mică a capului (pînă la 50% din suprafaţa imaginii)

      

 - Imaginea facială nu corespunde       - Imaginea facială corespunde

În cazul în care de la eliberarea ultimului act de identitate au intervenit modificări în aspectul fizic al feţei persoanei, condiţionate de intervenţie chirurgicală, inclusiv a celei de plastică, de traumatisme (mutilări, cicatrice), de aplicare a tatuajelor, precum şi alte modificări care nu permit identificarea cu certitudine a persoanei, aceasta urmează să prezinte suplimentar documente medicale justificative.

Agenția Servicii Publice
Mun. Chişinău, str. Aleksandr Pușkin, 42