Programarea prealabilă la examen

Programarea prealabilă la examen

Programarea prealabilă la examen:

Persoanele care solicită admiterea la unele dintre probele examenului de obţinere a dreptului de a conduce vehicule, proba teoretică sau practică, trebuie în mod prealabil să se programeze la proba respectivă a examenului: nemijlocit în subdiviziunea teritorială competentă a DÎMT CCA; prin utilizarea paginii web programari2.registru.md; prin apel, la numărul de telefon al subdiviziunii teritoriale; prin apel, la numărul unic al Call centrul-ui 14909.

Nu se acceptă programarea prealabilă a candidaților la proba teoretică a examenului până la finalizarea cursului respectiv de şcolarizare în şcolile de profil, iar programarea prealabilă la proba practică a examenului nu se acceptă până la obţinerea de către candidaţi a calificativului „Admis" la proba teoretică a examenului la categoria/subcategoria de vehicule pentru care se solicită dreptul de a conduce.

Examinarea candidaţilor la probele teoretică şi practică ale examenului de obţinere a dreptului de a conduce vehicule, în subdiviziunile teritoriale competente ale DÎMT CCA, se desfășoară în zile diferite.

Persoanele, care din considerente religioase au renunțat la actele de identitate cu număr de identificare de stat (IDNP) şi solicită admiterea la unele dintre probele examenului de obținere a dreptului de a conduce vehicule, proba teoretică sau practică, necesită să se adreseze nemijlocit în subdiviziunea teritorială competentă a DÎMT și CCA pentru a efectua programarea prealabilă sau de urgenţă la proba respectivă a examenului.

Ziua desfășurării examenului se va stabili conform locurilor disponibile din modulul de programare, pentru examenul solicitat.

Notă: Candidații, programați pentru susținerea probei practice a examenului de obținere a permisului de conducere, se prezintă cu 30 min înaintea timpului programat de examinare, pentru înregistrare și urmare-a procedurii de verificare a corespunderii documentelor prezentate.

Atenţie! Programarea prealabilă la serviciile ce vizează calificarea conducătorilor auto: examinare la proba teoretică și examinare la proba practică de conducere a vehiculului se efectuează gratuit. 

Programarea prealabilă la examen

Programarea urgentă la examen:

Programarea urgentă la examen în cadrul Secţiei calificare a conducătorilor auto Chişinău se exercită prin intermediul serviciului electronic „Programarea on-line pentru vizitarea subdiviziunii teritoriale”, disponibil pe pagina web www.programari2.registru.md, ținând cont de capacitatea de deservire a acestei subdiviziuni.

Perioada maximă de programare urgentă la examen în cadrul Secţiei calificare a conducătorilor auto Chişinău nu poate depăşi 3 zile lucrătoare, începând cu ziua ulterioară adresării on-line pentru prestarea serviciului respectiv.

Pentru restul subdiviziunilor teritoriale competente, serviciul „Programare urgentă la examenul de obţinere a dreptului de a conduce vehicule” se prestează la adresarea la subdiviziunea teritorială competentă, pentru o perioadă maximă ce cuprinde 3 zile de examen la categoria (proba) solicitată, în ordine consecutivă,, conform graficului de examen aprobat, din ziua adresării, ținând cont de capacitatea de deservire a subdiviziunii respective.

Denumirea serviciului

Termenul de prestare

Tarif

Programarea urgentă la examenul de obținere a permisului de conducere

La momentul adresării

300 lei

Notă: Programarea urgentă la examenul de obținere a permisului de conducere se efectuează online

Agenția Servicii Publice
Mun. Chişinău, str. Aleksandr Pușkin, 42